FVB

Ik ben aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen waar muziektherapie ook onder valt.

FVB